top of page
  • Zdjęcie autoraKrzysztof Sarapak

[14.07.2022r.] Mieszkanie bez wkładu własnego już dostępne!


Od dzisiaj chcąc kupić mieszkanie, nie trzeba mieć wkładu własnego. Całość zakupu można sfinansować kredytem. Wiele osób na to czekało, a co dostali? O tym poniżej. Przepisy regulujące program zwany potocznie „mieszkanie bez wkładu własnego” weszły w życie 26.05.2022r. W ramach tego programu klientom, którym brakuje wkładu własnego na zakup nieruchomości, brakującą kwotę poręcza Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Mimo że ma on już podpisane umowy z 7 bankami, to dopiero Alior Bank jako pierwszy od dzisiaj zaoferował klientom możliwość skorzystania z tego rozwiązania. Co do zasady „mieszkanie bez wkładu własnego” polega nie na tym, że państwo wpłaca brakujący wkład własny, tylko na tym, że poręcza jego spłatę, a więc klient może dostać kredyt na 100% ceny zakupu. Są też możliwości uzyskanie faktycznego dofinansowania spłaty kredytu z taką udzieloną gwarancją, ale o tym dalej w tym poście. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU „MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO”? 1) Z programu mogą skorzystać osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie, bez względu na stan cywilny. W przypadku par i małżeństw wystarczy, że co najmniej 1 partner ma polskie obywatelstwo. Ponadto dla par w związku nieformalnym jest wymóg wychowywania wspólnie co najmniej 1 dziecka. W innym wypadku do kredytu bez wkładu własnego może przystąpić tylko 1 z partnerów. 2) Ponadto osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy, chcącego skorzystać z programu, nie mogą posiadać prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Nie mogły również w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o kredyt bez wkładu, dokonać zbycia prawa do powyższych nieruchomości drogą darowizny na rzecz członków rodziny należących do I oraz II grupy podatkowej. Wyjątek od powyższej reguły stanowią rodziny z co najmniej 2 dzieci, które mogą posiadać jedno inne mieszkanie, pod warunkiem że nie ma ono więcej niż: - 50 m2, gdy w gospodarstwie jest dwoje dzieci, - 75 m2, gdy dzieci jest troje, - 90 m2., gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci nie ma limitu metrażowego. NA JAKI CEL MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT BEZ WKŁADU WŁASNEGO? Kredyt bez wkładu własnego może być udzielony na: - zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wraz z ewentualnym jego wykończeniem, - zakup nieruchomości gruntowej w celu budowy domu na niej domu jednorodzinnego, - budowę domu jednorodzinnego. Ponadto ustalone są limity cen 1 m2 dla finansowania powyższych celów. Limity te można znaleźć na stronie internetowej BGK. NA JAKICH WARUNKACH JEST UDZIELANY KREDYT BEZ WKŁADU WŁASNEGO? 1. Gwarancja wkładu własnego jest udzielania do maksymalnie 100 000 zł. 2. Może ona stanowić nie mniej niż 10% oraz nie więcej niż 20% wydatków na kredytowany cel mieszkaniowy. 3. Kredyt z gwarancją wkładu własnego może być udzielony wyłącznie w walucie PLN i na okres nie krótszy niż 15 lat. 4. Koszt udzielenia gwarancji przez BGK to 1,0% od kwoty udzielonej gwarancji. Poza powyższymi warunkami narzucanymi przez program, należy pamiętać, że ze strony banku, który miałby udzielić taki kredyt z gwarancją, podstawowym wymogiem nadal jest posiadanie zdolności kredytowej do jego spłaty. CZYM JEST SPŁATA RODZINNA? Jest to wspomniane na początku tekstu dofinansowanie kredytobiorcy udzielone mu z przeznaczeniem na spłatę kredytu udzielonego w ramach programu mieszkanie bez wkładu. Wypłacane jest ono wyłącznie w przypadku powiększenia się gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie oraz kolejne dziecko. W przypadku, gdy w okresie kredytowania urodzi się drugie dziecko w gospodarstwie domowym dofinansowanie wyniesie 20 000 zł, a dla trzeciego i każdego kolejnego dziecka urodzonego w okresie kredytowania wyniesie ono 60 000 zł. Całość tych środków zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

Wszystkie powyższe założenia programu sprawiają wrażenie, że mógłby on pomóc wielu osobom/rodzinom, których nie stać na zakup mieszkania ze względu na brak wymaganego przez banki wkładu własnego. Jednak ze względu na obowiązujące obecnie wspomniane limity cenowe w jakich musi mieścić się nieruchomość, to jest on właściwie skierowany tylko do chętnych kupić nieliczne mieszczące się w limicie nieruchomości. Obecnie w Szczecinie limit ceny 1 m2 nabywanej nieruchomości wynosi 5 944,90 zł dla nieruchomości deweloperskich oraz 5 487,60 zł dla nieruchomości z rynku wtórnego. W tej cenie można kupić tylko nieruchomości do generalnego remontu lub znajdujące się w bardzo nieatrakcyjnych lokalizacjach albo łączące obie powyższe cechy. Zapowiedziane jest jednak urealnienie w przyszłości tych limitów cenowych, o czym na pewno poinformuję, jak tylko się to wydarzy. Na razie jednak Alior Bank, mimo że jako jedyny oferuje kredyty bez wkładu, to przy tych limitach cenowych, na kolejki klientów nie ma co liczyć.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page