top of page
  • Zdjęcie autoraKrzysztof Sarapak

[11.07.2022r.] Wakacje kredytowe uchwalone.


Wakacje kredytowe nadchodzą!

Miałem poczekać z tekstem na temat ostatecznego kształtu wakacji kredytowych do momentu aż ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta, jednak ze względu na duże zainteresowanie tym tematem, przybliżę go już dzisiaj.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY ZWANEJ WAKACJAMI KREDYTOWYMI? Każdy posiadacz kredytu hipotecznego udzielonego wyłącznie w walucie PLN przed 01.07.2022r., dla którego okres pozostały do całkowitej spłaty wynosi co najmniej 6 m-cy od tej daty. Kredyt ten musi być przeznaczony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Deklaracje o takim przeznaczeniu kredytu klient będzie składał pod rygorem odpowiedzialności karnej w momencie wnioskowania o zawieszenie spłaty rat. Ponadto wakacjami kredytowymi może być objęty tylko 1 kredyt hipoteczny. Nie jest więc przeszkodą posiadanie kilku nieruchomości oraz kredytów na ich zakup, jednak wakacjami kredytowymi może być objęty tylko 1 kredyt i to tylko ten przeznaczony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

NA CZYM MA POLEGAĆ POMOC DLA KREDYTOBIORCÓW W RAMACH WAKACJI KREDYTOWYCH? Będzie polegała na zawieszeniu spłaty rat kredytu. Zawiesić będzie można spłaty raty w sierpniu i wrześniu tego roku oraz 2 dowolne raty z IV kwartału tego roku a także po 1 racie w każdym kwartale 2023r. Łącznie więc zawiesić będzie można do 8 rat do końca 2023r. Zawieszenie każdej raty będzie polegało na tym, że w miesiącu zawieszenia bank nie nalicza żadnych odsetek od kredytu i automatycznie wydłuża okres kredytowania o miesiąc. Co ważne wydłużenie okresu spłaty nie powoduje obowiązku aktualizacji terminu ostatecznej spłaty kredytu w hipotece w księdze wieczystej nieruchomości. Należy pamiętać, że zawieszenie płatności dotyczy tylko kredytu. Jeśli do kredytu mamy wykupione w banku ubezpieczenie na życie, nieruchomości lub inne z miesięcznymi płatnościami składek, to będą one musiały być opłacone.

KIEDY I JAK MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O SKORZYSTANIE Z WAKACJI KREDYTOWYCH? Jeśli ustawa regulująca wakacje kredytowe zostanie podpisania przez Prezydenta, to wejdzie ona w życie z dniem 31.07.2022r. Od tego dnia będzie można też składać wnioski o zawieszenie spłaty rat. Będzie można tego dokonać pisemnie lub poprzez portal bankowości internetowej. Spłata rat zawieszana jest z dniem dostarczenia bankowi wniosku o ich zawieszenie. Następnie w terminie 21 dni bank potwierdza przyjęcie wniosku. Brak otrzymania od banku potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia rat. Ustawa nie reguluje co będzie w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony po pobraniu przez bank raty kredytu w danym miesiącu, w którym klient chce dokonać zawieszenia spłaty. Możliwe, że taki wniosek będzie traktowany jako nieskutecznie złożony, ponieważ rata o której zawieszenie klient wnioskuje, na moment złożenia wniosku będzie już zapłacona. Być może termin wejścia w życie ustawy z dniem 31.07.2022r. służy temu, aby wniosek zdążyli złożyć też kredytobiorcy, który spłacają raty 1. dnia każdego miesiąca, zanim zostaną one pobrane przez bank.

CZY WARTO WYKORZYSTAĆ WAKACJE KREDYTOWE DO NADPŁATY KREDYTU? W przestrzeni publicznej pojawia się wiele opinii, że warto skorzystać z wakacji kredytowych i wykorzystać je do nadpłaty kredytu. Chodzi o to, żeby zawiesić raty, a środki które w przypadku braku zawieszenia byłyby przeznaczone na spłatę raty, zamiast tego przeznaczyć na nadpłatę kredytu. Z punktu widzenia miesięcznych wydatków takiego kredytobiorcy nic się nie zmienia, bo na nadpłatę kredytu wyda tyle, co wydałby na spłatę comiesięcznej raty. W związku z tym czy mamy z tego jakieś korzyści? Tak. Przy obecnym oprocentowaniu, dla niedawno zaciągniętych kredytów na okres 30 lat, udział odsetek w spłacanej racie wynosi nawet ponad 90%, a więc nie więcej niż 10% spłacanej przez nas raty jest przeznaczane na zmniejszenie naszego zadłużenia wobec banku. Jak wiemy, odsetki w okresie zawieszenia rat nie są naliczane, więc w tym czasie nie ponosimy żadnych kosztów obsługi kredytu. Po prostu harmonogram spłaty kredytu przesuwa nam się o okres na jaki zawieszamy raty. Z kolei nadpłaty kredytu są w całości przekazywane na zmniejszenie naszego zadłużenia wobec banku (w zależności od banku oraz obowiązującej klienta tabeli opłat i prowizji może być pobrana prowizja od kwoty nadpłaty nie wyższa niż 3%). Tak więc zamiast zmniejszać swoje zadłużenie o raptem 10% z płaconej standardowo raty, zmniejszamy je o całą wysokość raty, dokonując nadpłaty kredytu. Dzięki temu szybciej spłacamy kredyt. Poza tym, że zdecydowanie bardziej obniżymy swoje zobowiązanie wobec banku niż przy standardowo spłacanych ratach, to będziemy płacić trochę niższe odsetki już do końca okresu kredytowania. Wynika to z tego, że odsetki zawsze są naliczane od naszego aktualnego zadłużenia wobec banku, a ono po zakończeniu okresu wakacji kredytowych będzie dzięki nadpłatom kredytu niższe niż przy płaconych co miesiąc ratach bez korzystania z wakacji kredytowych.

Czekamy już tylko na podpis prezydenta i od 31.07. można składać wnioski.

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page